Avaliar mediante revisión sistemática o tratamento do cancro
recorrente de tiroides mediante ablación por láser ou radiofrecuencia en relación coa súa efectividade e seguridade fronte a cirurxía como terapia estándar.