avalia-t colabora nas IV Xornadas científico-técnicas abertas da RedETS, en varias das actividades do programa.

  Leonor Varela presenta a comunicación Procedemento operativo e resultados, na mesa de Mellora na detección e priorización de necesidades de avaliación de tecnoloxías sanitarias no SNS.

 Dentro da sesión de posters participarán:
 - Yolanda Triñanes Pego. Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e procesos de innovación no sistema sanitario: marco de colaboración nun programa de desenvolvemento precomercial dos resultados de investigación.
 - Paula Cantero Muñoz. Impacto da análise ética nos informes de avaliación de tecnoloxías sanitarias: estudo exploratorio.
 - Janet Puñal Riobóo. Experiencia europea na realización de informes de avaliación sobre dispositivos médicos.
 - Yolanda Triñanes Pego. Fases para a actualización da GPC de Coidados Paliativos do Programa de guías no SNS: principais desafíos, posibles solucións e oportunidades.
  

20171116jornadasRedetsposters.jpg 
 

 E por último avalia-t participará activamente nos talleres:
 - Avaliación económica en Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias.
 - Participación de pacientes en Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias.