Este documento foi financiado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, no marco do plan anual de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS, aprobado no Pleno do Consello Interterritorial do 13 de abril de 2016.