Este documento realizouse no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde, ao amparo do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Sanidade e Consumo e a Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS)