O ganglio centinela defínese como o primeiro que recibe a drenaxe linfático dunha rexión anatómica determinada. A importancia da técnica da súa detección e biopsia no tratamento do cancro de vulva radica en que en caso de ser negativo para metástase, podería predicir a ausencia de afectación tumoral dos ganglios non centinelas, evitando unha linfadenectomía inguinofemoral completa, co consecuente beneficio dunha menor morbilidad.
 O obxectivo do presente informe é avaliar a porcentaxe de detección do ganglio centinela no cancro de vulva e a precisión diagnóstica da proba, mediante a determinación da súa sensibilidade e do valor predictivo negativo. Determinar as complicacións que pode dar lugar dita tecnoloxía e a aparición de recidivas a longo prazo.