​Actualmente a Proba da Tuberculina (PT) segue sendo a proba de elección para o diagnóstico da infección tuberculosa (IT), a pesar de presentar numerosas limitacións.

Recentemente apareceron dous novos test coñecidos de forma xenérica como Interferon- release assays (IGRAs). En principio estes test superarían as limitacións da PT xa que empregan outros antíxenos e a interpretación dos resultados é máis obxectiva xa que son test in vitro nos que se realizan determinacións cuantitativas. Non obstante, algúns autores indicaron que os IGRAs poden presentar resultados falsos positivos en suxeitos expostos a MNT e resultados falsos negativos en suxeitos inmunodeprimidos,
aínda que é menos frecuente que coa PT.