​A impedancia (Z) é a oposición que mostra un corpo condutor ao paso dunha corrente eléctrica. A análise da bioimpedancia eléctrica (BIA) é un método utilizado na práctica clínica que, baseándose no devandito concepto, analiza a composición corporal e obtén datos sobre o estado de hidratación e nutrición do paciente.
Existen diferentes métodos para realizar esta proba, pero o máis habitual consiste en pasar unha corrente monofrecuencia de moi baixa intensidade (50 KHz) a través de catro electrodos colocados dous a dous na man e o pé do mesmo hemicuerpo. É unha proba indolora xa que a intensidade é tan baixa que é imperceptible polo paciente.