• Biomonitorización de metabólitos do Hexaclorociclohexano (HCH) como marcadores de exposición e a súa utilidade no seguimento en persoas expostas.
  • Tratamento endovascular de veas varicosas: ablación por radiofrecuencia e mediante adhesivo venoso cianocrilato.
  • Efectividade e seguridade da epiduroscopia no tratamento da síndrome de cirurxía errada de costas e de estenosis espinal lumbar.
  • Termoplasia bronquial para asma aguda grave.