Título

Ablación con microondas frente a la radiofrecuencia en el tratamiento de tumores hepáticos.

Texto destacado

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia. 2017.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, Oncoloxía