Título

Cirugía bariátrica en diabetes mellitus tipo 2 con IMC ≤ 30 kg/m2 [recurso electrónico].

Texto destacado

Este documento realizouse no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde elaborado polo Ministerio de Sanidade e Política Social, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Ciencia e Innovación e a Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Etiqueta

Ciruxía Bariatríca, Diabetes Mellitus Tipo I

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Fichas técnicas, Aparato Dixestivo, Medicina Interna

Grupos de información

-

Producción científica

-