Título

Modelo Perceval S. Recambio valvular aórtico mediante prótesis sin sutura.

Texto destacado

  Este documento realizouse no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde elaborado polo Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Ciencia e Innovación, e Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Etiqueta

Válvulas sin sutur

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Fichas técnicas, Cardioloxía

Grupos de información

-

Producción científica

-