Avalia-t participou en Valencia na XXVIII reunión científica da SEE, nunha mesa sobre "Comunicación e información á poboación desde os programas de cribado" coa presentación do informe de avaliación elaborado na Axencia ¿que quieren saber las mujeres para participar en un programa de cribado de cáncer de mama?