​​Baixo o título "Evaluación de tecnoloxías sanitarias no coidado integrado para un sistema centrado no paciente", Bilbao acolle dende o día 25 de xuño, o 9º Congreso Internacional de Evaluación de Tecnoloxías Sanitarias (9th annual meeting HTAi 2012 HTA in Integrated Care for a Patient Centered System).
 Neste foro reúnense profesionais que traballan en todos os ámbitos de evaluación de tecnoloxías sanitarias (ETS): institucións académicas, servizos sanitarios, empresas, gobernos, así como coas axencias de evaluación.
 Avalia-t, a Axencia de Evaluación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, participa activamente neste congreso, Leonor Varela Lema participa como co-chair, na mesa que trata a temática de Desinversión (Disinvestments), e se presentan dous comunicacións (Dissemination of HTA products. New lines of action y Post-introduction observation of healthcare technologies after coverage: the Galician experience with transcatheter aortic-valve implantation) nas sesións tituladas: Information Resources and building capacities e Conditional Coverage/ access with evidence development respectivamente.