A Unidade de Asesoramento Científico-técnico (avalia-t), dependente da Axencia de Coñecemento en Saúde, é a área de ACIS encargada de garantir que a toma de decisións no Sistema Público Galego de Saúde se realiza da maneira o máis obxetiva posible e fundamentada na mellor información dispoñible.

Elabora os seus informes mediante unha sistemática específica, baseándose nunha análise exhaustiva da literatura científica, cunha metodoloxía que garante uns resultados rigurosos e fiables, tratando de evitar sesgos nas recomendacións propostas.
Síganos en...
.
.
.
13th HTAi Meeting Tokyo
EUnetHTA Assembly 2016
III Jornadas RedAETS del Sistema Nacional de Salud (Zaragoza, 01 dic)
Xornada de Bioética